Меню
Меню
Библия

Галатів | Новий Заповіт | Українською

Апостол Павло був місіонером, який засновував нові церкви. Успішно заснувавши церкву, він ішов із того регіону, але продовжував наглядати за спільнотою через свої листи. Одним із таких листів є Послання до християнських церков галатського регіону Малої Азії. В цьому посланні Павло порушує тему соціального та расового поділу галатських церков.
Павло детально роз’яснює Євангеліє і те, як воно працює. Однак першими читачами цього пояснення є віруючі християни.
І якраз віруючі, а не ті, хто не є християнином, мають ще раз вчитися і ще раз застосовувати Євангеліє до свого життя.
Біблія українською